Anläggning

I nära samarbete med underentreprenörer med flerårig erfarenhet utför vi räckesmontage. Nedan följer våra närmsta samarbetspartners. Vi har även en egen processbil specialanpassad för att på bästa sätt utföra montage. Processbilen är specialbyggd för snabb framdrift, säkrare montage och minskad miljöpåverkan.